Särskild företrädare
för Barn

Särskild företrädare <br> för Barn

När det finns anledning att anta att ett barn utsatts för brott av en vårdnadshavare eller närstående kan tingsrätten utse en särskild företrädare för barnet.

Den särskilde företrädaren övertar vårdnadshavarens roll under utredningen och eventuell efterföljande rättegång genom att föra barnets talan. I uppdraget som särskild företrädare ingår bland annat att föra en eventuell talan om skadestånd.