Medarbetare

Max Fredriksson
Advokat/Ägare
Mobil: 0708-44 44 58
E-post: max@advboj.se

  • Jur. kand.examen Lunds universitet 1994.
  • Grundade Advokatbyrån Brottsofferjuristerna (då under namnet Brottsofferjuristerna) 1994 tillsammans med Ulf Malm.
  • Författare (tillsammans med Ulf Malm) av boken ”Brottsoffrens rättigheter i brottmålsprocessen” (utgiven 1996 av Nordstedts Juridik). Ny upplaga 2012.
  • Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2002.
  • Max åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde, offentligt biträde i asylärenden samt uppdrag som särskilt företrädande för barn.