Asyl- och migrationsrätt

Asyl- och migrationsrätt

Vill du göra Sverige till ditt hem för en kortare eller längre tid kan vi hjälpa dig med att söka uppehållstillstånd eller att biträda vid processer i Migrationsdomstolen. 

Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde där staten står kostnaden, men även privata uppdrag.  

Kontakta oss gärna för mer information om hur vi kan hjälpa dig.