Målsägandebiträde

Målsägandebiträde

Om du har drabbats av ett allvarligt brott har du i vissa fall rätt till en jurist eller advokat, ett så kallat målsägandebiträde. Målsägandebiträdet hjälper dig under den rättsliga processen. I uppdraget som målsägandebiträde ingår att delta vid förhör, ge dig råd och stöd under förundersökningen, upprätta enskilt anspråk (skadestånd), förbereda dig inför en eventuell rättegång samt delta tillsammans med dig under rättegången. 

Om du har rätt till ett målsägandebiträde kan du själv välja en viss jurist eller en viss Advokatbyrå. Vi företräder kvinnor, män och barn i alla åldrar och med olika bakgrund. Vi har särskild stor erfarenhet av att företräda bolag vars personal blivit utsatta för brott i tjänsten. Har du utsatts för brott så kontakta oss gärna för mer information om hur vi kan hjälpa dig.

Målsägandebiträdets arbete bekostas av staten.