Offentlig försvarare

Offentlig försvarare

Den som misstänks för brott har i många fall rätt till en offentlig försvarare som hjälper den misstänkte under den rättsliga processen.

Den offentlige försvararens arbete bekostas av staten i de fall den misstänkte saknar förmåga att betala.

Kontakta oss gärna för mer information om hur vi kan hjälpa dig.