Rättsområden

Rättsområden

Advokatbyrån Brottsofferjuristerna har sedan 1994 varit specialiserade på brottmål med särskild inriktning mot brottsoffer. Vi åtar oss även uppdrag inom asyl- och migrationsrätt. Vi kämpar för Dina rättigheter när du behöver det allra mest. Vår målsättning är att vara ett stöd genom hela processen och att Du som klient ska förstå vad som händer.

Brottmål 

Målsägandebiträde

Om du har drabbats av ett allvarligt brott har du i vissa fall rätt till en jurist eller advokat, ett så kallat målsägandebiträde. Målsägandebiträdet hjälper dig under den rättsliga processen. I uppdraget som målsägandebiträde ingår att delta vid förhör, ge dig råd och stöd under förundersökningen, upprätta enskilt anspråk (skadestånd), förbereda dig inför en eventuell rättegång samt delta tillsammans med dig under rättegången. 

Om du har rätt till ett målsägandebiträde kan du själv välja en viss jurist eller en viss Advokatbyrå. Vi företräder kvinnor, män och barn i alla åldrar och med olika bakgrund. Vi har särskild stor erfarenhet av att företräda bolag vars personal blivit utsatta för brott i tjänsten. Har du utsatts för brott så kontakta oss gärna för mer information om hur vi kan hjälpa dig.

Målsägandebiträdet arbete bekostas av staten.

Särskild Företrädare För Barn

När det finns anledning att anta att ett barn utsatts för brott av en vårdnadshavare eller närstående kan tingsrätten utse en särskild företrädare för barnet.

Den särskilde företrädaren övertar vårdnadshavarens roll under utredningen och eventuell efterföljande rättegång genom att föra barnets talan. I uppdraget som särskild företrädare ingår bland annat att föra en eventuell talan om skadestånd.

Offentlig Försvarare

Den som misstänks för brott har i många fall rätt till en offentlig försvarare som hjälper den misstänkte under den rättsliga processen.

Den offentlige försvararens arbete bekostas av staten i de fall den misstänkte saknar förmåga att betala.

Asyl- och migrationsrätt

Vill du göra Sverige till ditt hem för en kortare eller längre tid kan vi hjälpa dig med att söka uppehållstillstånd eller att biträda vid processer i Migrationsdomstolen. 

Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde där staten står kostnaden, men även privata uppdrag.